Bản lề cố định Cmech BL3

Giá:Liên hệ

Bản lề kích thước lớn có thể chịu tải trọng của các hệ của nhôm độ dầy cao.