Vấu khóa nằm dưới V6

Giá:

Bản vẽ vấu khóa Cmech V6 làm từ vật liệu cao cấp có độ bền độ chắc chắn cao