Đầu khóa biên chịu lực có núm thắt DK1

Giá:Liên hệ